Ačkoliv je web přizpůsoben provozu na mobilních zařízeních, plně lze jeho možností využít jen na desktopu.
Otevřené půjčky
Upozorňovat na následující půjčky
zvukovou signalizací ( )
otevřením půjčky v nové záložce
( )